Saturday, April 10, 2010

मांगना तेथो दतेया........

जे मांगिये कुझ व् तेरे कोलो
मांगिये हर दम सेवा सत्संग
जे मांगिये कुझ व् तेरे कोलो
मांगिये तेरे संता दे दर्शन
मांगदे हा हर वेले तेथो बक्श देना सादे सारे अवगुण
मांग है सदी झोली भर दो
दूर साडे सारे दुःख दर्द नु कर दो
आज आये हो साडे वेडे सतगुरु
पूरे परिवार नु प्यार ते खुशिया बक्श दो

No comments:

Post a Comment

Comment If you Like...